دانلود نرم افزار اندازه گیری زمین GeoField v1.4.4

قدیم تر ها برای اندازه گیری کوچولوی زمین ها باید دشواری های بسیاری را تحمل می کردید و در انتها باز هم اندازه ای که بدست می آمد خیلی دقیق نبود اما امشبه دیگر لازم نیست برای اندازه گیری زمین ها متر به دست گرفته و سر زمین حاضر شوید کافیست از GPS استفاده و با ماهواره ها زمین خود را انتخاب کرده از اندازه آن آگاه شوید و در پول و زمان خود صرفه جویی نمایید.براسمه GeoField با استفاده از GPS در چند ثانیه اندازه زمین مورد نظر شما را در اختیار تان قرار می دهد. البته اگر در انتهای کار خواستید از محاسبات و اندازه گیری های خود خروجی بگیرید با یک کلیک می توانید خروجی CSV خود را گرفتن کنید.