چگونه استروژن خود را افزایش دهیم

۳استروژن درمانی را امتحان کنید. انواع و روشهای مختلفی برای افزایش استروژن وجود دارد که آنها عبارتند از استفاده از قرص ها و کرم های مخصوص افزایش این کار. همچنین از طریق واژن نیز داروهایی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.


https://www.onehow.ir/increase-estrogen/